marți - 5 martie 2024
Prima pagină / Planuri Urbanistice / PUZ Otopeni – Str. M. Kogalniceanu, Str. Mircea Cel Batran, Str. A. Saligny
PUZ Otopeni – Str. M. Kogalniceanu, Str. Mircea Cel Batran, Str. A. Saligny

PUZ Otopeni – Str. M. Kogalniceanu, Str. Mircea Cel Batran, Str. A. Saligny

PUZ Otopeni – Str. M. Kogălniceanu, Str. Mircea Cel Bătrân, Str. A. Saligny

proiect aprobat

Regulament PUZ Otopeni 

Raportul Arhitectului Sef Otopeni

Avizul Comisiei Consiliului Local Otopeni

Hotararea Consiliului Local Otopeni

Obiectul PUZ, solicitări ale temei program

Prezentul plan urbanistic are ca obiect modificarea reglementarilor urbanistice stabilite de PUG oraşului Otopeni aprobat prin HCL nr. 36 din 10.07.2000 pentru terenurile situate în intravilanul localităţii. Terenurile care fac obiectul prezentului studiu sunt în proprietate privata şi sunt compuse din parcele in suprafaţa totală de cca. 118.000,00 mp – terenuri libere de construcţii.

Imobilul este situat în partea de Vest a oraşului Otopeni, la limita intravilanului propus prin PUG.

Prevederi ale PUG pentru zona studiată

În conformitate cu Planul Urbanistic General al Oraşului Otopeni aprobat, teritoriul studiat în prezentul PUZ este cuprins în intravilanul localităţii, fiind teren construibil. Conform documentaţiei de urbanism nr. 14 / dec. 1999, faza PUG, aprobată prin HCL al or. Otopeni nr. 36 / 10.07.2000 terenul se află în zona mixtă de servicii şi industrie nepoluantă.

Prezenta documentaţie are ca scop definirea configuraţiilor şi utilizărilor funcţionale a UTR-urilor, POT, CUT şi H. max., trasarea noilor căi de comunicare şi modificarea arterelor existente.

Surse de documentare

Elaborarea prezentului PUZ s-a bazat pe:

–        planuri topografice scara 1/5000; 1/2000 – existente în evidenta Oficiului Judeţean de Cadastru Cartografie si Geodezie Ilfov;
–        planurile cadastrale ale terenului studiat;
–        documentare la faţă locului.
–        Planul Urbanistic General al or. Otopeni.

Evoluţia zonei

Teritoriul cuprins în prezentul PUZ, la momentul actual nu este constituit din punct de vedere urbanistic. Amplasamentul studiat nu a adăpostit nici o altă funcţiune decât cea agricolă în decursul timpului.

Se vor modifica regulile de construire aprobate, care sa urmărească:

–          propunerea şi realizarea unui nou sistem de străzi carosabile şi alei pietonale;
–          integrarea în teritoriu a penetrării drumului expres;
–          noua sistematizare funcţionala a zonei;
–          stabilirea unor principii compoziţional-volumetrice şi diferenţierea fronturilor stradale;
–          mobilarea adecvata a străzilor principale de acces în zonă în vederea creării unei zone de servicii atractive.

Prezentul studiu are ca obiectiv principal armonizarea funcţiunilor astfel încât sa se creeze imaginea unui ansamblu coerent şi funcţional care să sporească calitatea imaginii urbane a zonei.

Încadrarea în zonă

Zona în care se încadrează teritoriul cuprins în PUZ este situata în intravilanul oraşului Otopeni, fiind delimitată de următoarele elemente de reper:

La nord             drum de exploatare agricolă – De 380;
La est              terenuri intravilane oraşul Otopeni;
La sud             drum de exploatare agricolă – De 388/78;
La vest            terenuri exploatare agricolă, extravilanul comunei Mogoşoaia.

Elemente ale cadrului natural

Zona este înconjurată de terenuri agricole.

Circulaţia

Din punct de vedere al circulaţiei zona studiată este lipsită de străzi.

Se vor stabili gabaritul străzilor şi trotuarelor cu elementelor geometrice aferente, având în consideraţie că profilul minim al străzilor va fi de 7,0 m carosabil, rigole cu lăţimea de 1,0 m, şi trotuare de minim 1,5 m de ambele părţi. Pentru străzile de importanta sporită se va prevedea posibilitatea ca în viitor profilul transversal al străzilor sa poată fi extins. În viitor, după realizarea reţelelor de canalizare ce vor permite preluarea apelor pluviale, se vor prevedea spatii verzi cu lăţimea de 1.0m.

De asemenea, se va lua în consideraţie lărgirea drumurilor de exploatare existente.

În repartizarea circulaţiilor de incintă trebuie să se ţină cont de necesitatea existenţei unui număr de locuri de parcare, care să corespundă cu necesităţile funcţiunilor ce se vor propune.

Ocuparea terenurilor

În prezent zona cuprinsa în prezentul PUZ este neconstruită.

 PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

Prezentul Plan Urbanistic Zonal îşi propune să stabilească noi reglementări funcţionale şi de construire pentru terenurile studiate. În abordarea sistematică a analizei teritoriului, în scopul valorificării potenţialului acestuia, au fost luate în vedere următoarele componente:

–          Poziţia amplasamentului în cadrul judeţului Ilfov şi faţă de oraşul Otopeni;
–          Poziţia faţă de Municipiul Bucureşti;
–          Raportul cu sistemele de circulaţii majore judeţene, naţionale şi europene;
–          Necesităţile funcţionale ale investitorilor;
–          Necesităţile funcţionale la nivel urban şi judeţean;
–          Definitivarea măsurilor de corectare al zonei, pentru stabilirea strategiilor de dezvoltare urbană odată cu menţinerea şi dezvoltarea elementelor favorizante;
–          Asigurarea unor condiţii de viaţă socială şi privată la standarde superioare.
 
Teritoriul studiat prin PUZ va fi destinat construirii de spaţii pentru locuit, servicii ,birouri, zone mixte dar şi amenajărilor spaţiilor verzi pentru agrement.

Pentru a fi urbanizata zona, se va realiza o reţea de străzi carosabile principale si secundare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Required fields are marked *

*