vineri - 19 iulie 2024
Prima pagină / Planuri Urbanistice / PUD – Drumul Varful Berivoiul Mare
PUD – Drumul Varful Berivoiul Mare

PUD – Drumul Varful Berivoiul Mare

PUD – Drumul Varful Berivoiul Mare, nr. 68-76
Sector 1, Bucuresti

proiect aprobat

 Date generale

 •   Denumirea obiectivului de investiţii: Plan Urbanistic de Detaliu – Constructii P+2E+M, Imprejmuiri

•   Amplasamentul obiectivului şi adresa: Str. Drumul Varful Berivoiul Mare, Sector 1, Bucuresti

•   Proiectantul lucrărilor: S.C. LORA CONSTRUCT  S.R.L.

Prezentare generală

Obiectul prezentului P.U.D. îl constituie construirea de locuinte individuale P+2E+M pe terenurile situate in zona L1c.

În conformitate cu legislaţia în vigoare este necesară autorizarea construcţiilor prin întocmirea în faza iniţială a documentaţiilor de urbanism P.U.D.

Analiza situaţiei existente

Terenurile sunt  situate intre Str. Drumul Varful Berivoiul Mare si Drumul Piscul Rusului, sector 1, Bucuresti.

În vecinătatea terenurilor nu sunt construcţii.

Reglementări urbanistice

În baza analizei situaţiei existente se propune construirea de locuinte individuale P+2E+M pe terenurile situate in zona L1c.

Prin PUZ aprobat prin HCLS1 Nr.247/01.06.2004, aceste terenuri se află în zona L (zona de locuit), subzona L1c locuinţelor individuale şi colective mici cu max. P + 2E+M (10 m.), P.O.T. max. 45 %  şi C.U.T. max. = 1,3.

Terenurile se încadrează în unitatile teritoriale de referinţă:

L1c: locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite, prevăzute a fi realizate prin viitoare operaţiuni urbanistice, în regim de construire continuu(înşiruit) sau discontinuu(cuplat, izolat).

Utilizări admise pentru L1c

–                mansardarea clădirilor existente cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de 45 grade;

–                 suprafaţa nivelului mansardei va fi de maxim 60 % din aria unui nivel curent; se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 250 m.p. ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie;

–                 funcţiunile comerciale, serviciile complementare locuiri şi activităţile manufacturiere cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 250 m.p. se pot admite cu condiţia elaborării şi aprobării unor documentaţii P.U.D.;

–                 în zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care în majoritatea lor îndeplinesc condiţiile de construibilitate şi sunt dotate cu reţele edilitare, autorizarea construcţiilor se poate face direct sau în baza unor documentaţii P.U.D.

–                realizarea locuinţelor este condiţionată de existenţa unui PUZ aprobat conform legii.

Utilizări interzise pentru L1c

–                realizarea unor false mansarde

–                anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă

–                construcţii provizorii

–                instalarea în curţi a panourilor pentru reclame

–                depozitare en-gros

–                staţii de betoane

–                platforme de precolectare a deşeurilor urbane

–                spălătorii chimice

Amplasare pe teren a clădirilor, pentru L1c

–                se vor retrage faţă de aliniament cu min. 3 m. în cazul lotizării existente

–                pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective

–                la intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de min 12 m pe străzi de categoria I, a II-a, şi de 5 m pe străzi de categoria a III-a

–                clădirile semicuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată şi se vor retrage faţă de cealaltă limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu cu mai puţin de 3 m

–                retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu cu jumătate din înălţimea la cornişă, măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu mai puţin de 5 m

–                se admit depăşiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornişa clădirilor învecinate în cazul regimului de construire înşiruit sau cuplat

Staţionarea autovehiculelor pentru L1c

–                se admite numai în interiorul parcelei

Spaţii libere şi spaţii plantate pentru L1c

–                spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă

–                spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon şi cu un arbore la fiecare 100 m.p.

Aspectul exterior al clădirilor pentru L1c

–                se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor.

 Edificabilele vor fi retrase fata de noua limita a drumurilor proiectate 5m, si fata de restul limitelor de proprietate conform plansei de reglementari urbanistice (plansa 6).

Înălţimea maximă a construcţiilor va fi de 10m  cu P.O.T.max. 45 % şi C.U.T. min 1,3 pentru L1c.

Imprejmuirea: stradala va avea Hmin=2.00m din care un soclu opac de 0.6m  si o parte transparenta dublata de gard viu; pe limitele separative ale parcelelor va fi opaca cu Hmin=2.20m.

Nu se vor folosi materiale de finisaj interzise în Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bucuresti. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Required fields are marked *

*