vineri - 19 iulie 2024
Prima pagină / Planuri Urbanistice

Planuri Urbanistice

PUZ – Zona de Nord sector 1

PLAN URBANISTIC ZONAL BUCURESTI – ZONA DE NORD Şos. Odăi – Şos. Bucureşti-Târgovişte – Şos. Gh. Ionescu-Siseşti – Str. Jandarmeriei – Şos. Bucureşti-Ploieşti, Sector 1  – Suprafata studiata prin PUZ este de 734 de Ha. proiect  aprobat In prezent P.U.Z. este suspendat.  Avizul Arhitectului Sef PUZ Zona Nord Aviz Comisiei de Circulatie Aviz Comisia de Coordonare Regulament PUZ Zona Nord Plansa ... Read More »

PUZ – Felicity

PUZ – Felicity – Str. Opalului, nr. 1-43 Sector 1, Bucuresti proiect aprobat  Date generale Denumirea obiectivului de investiţii: Construire imobile P+4E+5R Construire imobile P+2E+3R Construire imobile P+2E Imprejmuirea trenului Amplasamentul obiectivului şi adresa: Strada Opalului, Nr.1-43 Sector 1, Bucuresti Proiectantul lucrărilor:   S.C. LORA CONSTRUCT  S.R.L. Beneficiarul lucrărilor:    S.C. AURORA BUSINESS COMPLEX S.R.L.   Prezentare generală Obiectul prezentului P.U.Z. îl constituie ... Read More »

PUZ – B-dul. Expozitiei nr. 22-30

PUZ – Bulevardul Expoziţiei nr. 22-30,  Nr. cadastral 261896, Sector 1, Bucureşti  Suprafata reglementata prin PUZ  – 3.000 mp. Functiuni avizate: Functiuni de Invatamant. Indicatori urbanistici avizati:  POTmax=60%, CUTmax=2,5 mp ACD/mp teren, Rhmax=S+P+4E. proiect aprobat Avizul Arhitectului Sef Regulament PUZ Bd Expozitiei Obiectul PUZ, solicitări ale temei program Prezentul plan urbanistic are ca obiect modificarea şi detalierea reglementarilor urbanistice stabilite prin ... Read More »

PUZ – Colosseum Centre

Colosseum Centre - Sos. Chitilei

PUZ – Colosseum Centre – Sos. Chitilei, Sector 1, Bucureşti Prezentul PUZ modifica PUZ-ul Sos. Chitilei sector 1 aprobat cu HCL 1 56.2005. Suprafata studiata prin PUZ – cca. 70 Ha. proiect aprobat Aviz de Urbanism – PUZ – Colosseum Centre Hotarare CGMB – PUZ – Colosseum Centre Prezentul plan urbanistic are ca obiect stabilirea reglementarilor de construire pentru zona ... Read More »

PUZ Otopeni – Str. M. Kogalniceanu, Str. Mircea Cel Batran, Str. A. Saligny

PUZ Otopeni – Str. M. Kogălniceanu, Str. Mircea Cel Bătrân, Str. A. Saligny proiect aprobat Regulament PUZ Otopeni  Raportul Arhitectului Sef Otopeni Avizul Comisiei Consiliului Local Otopeni Hotararea Consiliului Local Otopeni Obiectul PUZ, solicitări ale temei program Prezentul plan urbanistic are ca obiect modificarea reglementarilor urbanistice stabilite de PUG oraşului Otopeni aprobat prin HCL nr. 36 din 10.07.2000 pentru terenurile situate ... Read More »

PUD – Drumul Varful Berivoiul Mare

PUD – Drumul Varful Berivoiul Mare, nr. 68-76 Sector 1, Bucuresti proiect aprobat  Date generale  •   Denumirea obiectivului de investiţii: Plan Urbanistic de Detaliu – Constructii P+2E+M, Imprejmuiri •   Amplasamentul obiectivului şi adresa: Str. Drumul Varful Berivoiul Mare, Sector 1, Bucuresti •   Proiectantul lucrărilor: S.C. LORA CONSTRUCT  S.R.L. Prezentare generală Obiectul prezentului P.U.D. îl constituie construirea de locuinte individuale P+2E+M pe terenurile situate in zona ... Read More »