marți - 5 martie 2024
Prima pagină / Planuri Urbanistice / PUZ – Felicity
PUZ – Felicity

PUZ – Felicity

PUZ – Felicity – Str. Opalului, nr. 1-43
Sector 1, Bucuresti

proiect aprobat

 Date generale

Denumirea obiectivului de investiţii:

  • Construire imobile P+4E+5R
  • Construire imobile P+2E+3R
  • Construire imobile P+2E
  • Imprejmuirea trenului

Amplasamentul obiectivului şi adresa:

Strada Opalului, Nr.1-43
Sector 1, Bucuresti

Proiectantul lucrărilor:   S.C. LORA CONSTRUCT  S.R.L.

Beneficiarul lucrărilor:    S.C. AURORA BUSINESS COMPLEX S.R.L.

  Prezentare generală

Obiectul prezentului P.U.Z. îl constituie stabilirea conditiilor pentru construire, precum si a indiciilor urbanistici pentru terenul în suprafaţă de 105.017 mp.

Proprietate privata a : S.C. AURORA BUSINESS COMPLEX S.R.L., conform Contractului de Vanzare Cumparare Nr.1321, din 11 aprilie 2006.

Analiza situaţiei existente

Terenul studiat in prezenta documentatie este situat Sector 1, Bucuresti, fiind identificat prin adresa Strada Opalului, Nr.1-43.

Prin PUZ aprobat prin HCLS1 Nr.247/01.06.2004, acest teren se află în zona L (zona de locuit), subzona L1c locuinţelor individuale şi colective mici cu max. P + 2E+M (10 m.), P.O.T. max. 45 %  şi C.U.T. max. = 1,3 .

 Regimul juridic al terenului

 Terenul în cauză intră în categoria ” proprietate privată a persoanelor fizice si juridice“. În urma construirii se vor respecta legislaţia şi normativele în vigoare privind proprietatea.

Reţele tehnico – edilitare

Terenul va fi racordat la reţelele orăşeneşti propuse în zonă şi anume: apă, canalizare, electrică, gaze, telefonie.

Reglementări urbanistice, solicitate prin tema beneficiarilor sunt urmatoarele:

 UTR1 : POT max=45%, CUT max 2.5, Rmh = P+4E+5r, H max=21 m locuinte colective cu maxim P+4E+5R niveluri (21m la cornisa)

UTR2 : POT max=50%, CUT max 1.5, Rmh = P+2E+3r, H max=15 m

locuinte colective cu maxim P+2E+3R niveluri (15m la cornisa)

UTR3 : POT max=30%, CUT max 0.9, Rmh = P+2E, H max=21 m

servicii, comert,constructii si amenajari pentru odihna,  agrement, sport cu maxim  P+2E niveluri (10m la cornisa)

UTR4 : spatii plantate, circulatii,  pietonale,mobilier urban amenajari pentru sport, joc si odihna.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Required fields are marked *

*